CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva SPERANTA Zalau

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
SPERANȚA
ZALĂU
Go to content

VIZIUNEA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ,,SPERANŢA” ZALĂU

MISIUNEA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ,,SPERANŢA” ZALĂU
    Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranța” Zalău are în prim plan o comunitate integratoare care să valorizeze copiii cu dizabilități și să le ofere experiențele de învățare necesare dezvoltării și recuperării lor, prin intermediul unor servicii socio-educaționale adaptate și personalizate. O astfel de abordare dinamică necesită comunicarea permanentă cu părinţii/aparţinătorii elevilor noştri şi realizarea proiectelor care să vizeze dezvoltarea bazei materiale, formarea personalului didactic şi implicarea copiilor în activităţi cu rol integrativ. Dorinţa călăuzitoare în ceea ce priveşte educarea copiilor centrului nostru accentuează necesitatea evoluţiei serviciilor educaţionale.
    Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Speranța” Zalău își asumă rolul în formarea la copiii și tinerii cu dizabilități abilități de viață independentă care să le faciliteze integrarea în comunitate. Ne valorizăm elevii și încercăm să le oferim experiențele de învățare necesare dezvoltării și recuperării lor. În cadrul şcolii se desfășoară activități instructiv-educativ-recuperative personalizate, pliate pe nevoile de dezvoltare şi potenţialul fiecărui elev. Activităţile propriu-zise de  predare - învăţare - evaluare sunt completate cu o gamă diversificată de terapii specifice (terapie complexă şi integrată, terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie, psihodiagnoză, terapie comportamentală, terapie senzorială etc.) şi de proiecte educaţionale menite să dezvolte abilităţi de viaţă independentă și să faciliteze integrarea în comunitate a elevilor noștri. De asemenea, oferim posibilitatea calificării nivel III prin intermediul claselor de învățământ special profesional, cu durata de 4 ani, în profilul industria textilă și pielărie, iar elevilor și tinerilor cu CES încadrați în învățământul public oferim sprijin educațional.
Back to content